HiljaHelenan tarina

HiljaHelena on syntynyt Mari ja Pasi Seppäsen vuosien haaveiden ja suunnittelun tuloksena.

"Kaikesta näkee, että tässä on toteutettu haave."